Poslovni treninzi

Nudimo poslovne treninge koji se odvijajukroz grupni rad, gdje voditelj zauzima točku gledišta svakog polaznika i razumije njegov doživljaj situacije, čime polazniku pomaže da razumije važnost vlastite uloge u organizaciji i svrhu rada.  Nakon što polaznik osvijesti zašto se i kako radi te koje su posljedice dobro odrađenog posla, on može preuzeti potpunu i svjesnu odgovornost za poslovne procese. Razumijevanje trenutne situacije u organizaciji i razvoja aktualnog procesa ključan je trenutak koji dovodi do sudjelovanja u kreiranju pozitivne poslovne promjene koja postaje realnost.

Treninzi se sastoje od teorijskog dijela, koji omogućava sagledavanje organizacijskog procesa iz šire perspektive, te praktičnog dijela u kojem se radi na postojećoj situaciji koju polaznik iznese. Taj se rad odvija u 3 faze: 1. osvještavanje i prihvaćanje trenutnog stanja, što preduvjet je za promjenu situacije, 2. realiziranje promjene, što zahtjeva izlaženje iz ustaljene zone ugode i preuzimanje odgovornosti, 3. evaluacija novonastale situacije.

 

Treninzi obuhvaćaju sljedeće teme:

 

STILOVI KOMUNICIRANJA

Učenje o različitim vrstama komunikacije ovisno o zahtjevima situacije, upotreba ja-poruka i uvježbavanje aktivnog slušanja unaprjeđuje verbalne i neverbalne komunikacijske vještine djelatnika. Očekuje se da opisani proces dovodi do razvijanja sposobnost empatije za drugoga, bržeg prepoznavanja prepreka uspješnoj komunikaciji i učinkovitijeg dolaska do sporazuma.

 

ASERTIVNOST U POSLOVANJU

Kako nesmetano izraziti svoje mišljenje, osjećaje i uvjerenja, na socijalno adekvatan način koji ne ugrožava prava i vrijednost drugih osoba? Kako se zauzeti za sebe, a pritom ne ugroziti drugoga? Kako uspostaviti kontrolu nad sobom umjesto nad drugima? Kako reći ne, a ostati kolega? Kako izbjeći manipulaciju? Kako uputiti i primiti kritiku?

Doživljavanje razlika između asertivnosti i agresivnosti, ljubaznosti i pasivnosti vještina je koja se vježba. Među navedenim pojmovima tanka je granica, a određene psihološke barijere mogu je izbrisati. Osvještavanje vlastitih prepreka i prepoznavanje situacije koja zahtjeva asertivnost dovodi do jasnije komunikacije.

 

KONFLIKTI U POSLOVANJU

Cilj treninga je naučiti konstruktivno rješavati konflikte koji su neizbježni dio međusobnih interakcija u poslovnom okruženju. Prepoznavanje konflikta je olakšano kada znamo što je konflikt, koji su izvori konflikta u poslovnom okruženju te koji situacijski okidači do njega dovode. Dio praktičnog rada treninga obuhvaća učenje pravovremenog prepoznavanja konflikta i adekvatne reakcije. Usvajanje strategija suočavanja vodi od nekonstruktivnog ka konstruktivnom suočavanju s konfliktnim situacijama, što omogućuje rast i razvoj osoba i odnosa.

 

POZITIVNA PSIHOLOGIJA U POSLOVANJU

Pozitivna psihologija u organizacijama znači prepoznavanje i razvijanje jakih snaga zaposlenika. Posljedično utječe na povećanje psihološkog kapitala tvrtke.  Prepoznavanje specifičnih kvaliteta i dobrobiti njihovog razvoja na poslu odvijaju se unošenjem raznolikosti u posao, poticanjem kreativnosti pojedinca i razvojem pozitivne timske klime.

 

STRES I SAGORJEVANJE NA POSLU

Cilj treninga je naučiti prepoznati stres i kako se nositi s njim kako bi sačuvali zdravlje, a pritom održali visoku razinu efikasnosti i dugoročnu poslovnu produktivnost. Željene kompetencije nakon treninga su usvojeni postupci smanjivanja radnog stresa, stvaranje radnih uvjeta koji smanjuju stres, bolja organizacija rada i poboljšani međusobni odnosi u organizaciji.